Dlaczego blog?

Jestem przykładem osoby, która uczy się i rozwija przez całe życie. Interesuję się wieloma tematami, ciągle pojawiają się nowe zainteresowania. Jedne są tylko chwilowym zauroczeniem, inne stają się miłością na całe życie. Dlatego w tym blogu znajdziecie informacje dotyczące wielu, pozornie niezwiązanych ze sobą dziedzin. Bo co wspólnego może mieć ze sobą psychoterapia i innowacyjność? Dla mnie tym wspólnym czynnikiem jest człowiek.

Człowiek, który zmienia się w ciągu swojego życia, uczy się, rozwija, czasem popełnia błędy, doświadcza nowych fascynujących lub trudnych zdarzeń, z którymi lepiej lub gorzej sobie radzi. Stąd moje zainteresowanie coachingiem. To dla mnie okazja do spotkania z drugim człowiekiem. Okazja wspólnej drogi od problemów, trudności do znalezienia najlepszego, optymalnego rozwiązania. Wierzę, że moi klienci znajdą odpowiedzi, tylko czasem potrzebują mojej pomocy w zadaniu odpowiednich pytań.

Czasem trudności lub cierpienie, którego doświadczają są tak duże, że potrzebują innego podejścia. Stąd moje zainteresowanie psychoterapią. Kończę psychologię i od października rozpocznę czteroletnie studia psychoterapeutyczne. Już w coachingu wykorzystuję metody i narzędzia psychoterapeutyczne. Pracuje w podejściu poznawczo-behawioralnym. Szczególnie bliska jest mi terapia akceptacji i zaangażowania oraz dialektyczna terapia poznawczo-behawioralna Te ostatnią mam okazję uczyć się i rozwijać razem z Vivian Fiszer, Jackiem Załuskim i Arturem Kaczmarczykiem. Zaczynamy tworzyć pierwszy w Polsce ośrodek stosowania terapii borderline wg zaleceń Marshy Linehan. Oprócz terapii indywidualnej proponujemy naszym pacjentom udział w warsztatach terapeutycznych – treningu umiejętności.  (więcej na stronie www.emocje.pro)

Czasem zauważam, że ludzie, których spotkam, nie potrafią wykorzystać albo nawet dostrzec swojego potencjału. Mam niezwykłą przyjemność w pracy z takimi osobami i obserwowania, jak rozkwitają. W swojej pracy zawodowej miałam okazję stworzenia i prowadzenia programu rozwoju talentów. To był jeden z najprzyjemniejszych okresów w moim zawodowym korporacyjnym życiu. Mimo, że od dawna nie zajmuję się tym programem, nadal utrzymuje kontakt z większością uczestników. Informują mnie o swoich osiągnięciach i pytają o radę, gdy jej potrzebują.

W pracy z ludźmi używam różnych narzędzi i podejść teoretycznych. Szczególnie lubię analizę transakcyjna i MBTI. MBTI to narzędzie, które pomaga odkryć preferowane przez nas style funkcjonowania, w zakresie komunikacji, analizowania i zbierania informacji, podejmowania decyzji oraz organizowania świata wokół siebie. Zaletą jest prostota i duża użyteczność tego narzędzia. Natychmiast po warsztacie można wykorzystywać wiedzę w życiu zawodowym i osobistym. Analiza transakcyjna została stworzona przez Erica Berne w latach siedemdziesiątych Dotyczy naszego rozwoju jako osoby, pomaga odkryć skrypty i schematy, którymi posługujemy się w życiu i które determinują sposób komunikacji z innymi, podejmowanie decyzji, wchodzenie w gry psychologiczne.  Zaletą analizy transakcyjnej jest możliwość jej stosowania nie tylko do człowieka jako jednostki, ale także do całych organizacji.

I tu możemy przejść do organizacji. Od prawie dwudziestu lat pracuję w korporacjach, gdzie zajmuję się kulturą organizacyjną, budowaniem zaangażowania i strategicznymi projektami w obszarze HR. Posiadam szeroką wiedzę o procesach, politykach i narzędziach związanych z zarządzaniem ludźmi, popartą doświadczeniem w ich wdrażaniu (budowaniem strategii HR, systemów ocen okresowych, zarządzania rozwojem i szkoleniami, zarządzania sukcesjami, zarządzania pracownikami o wysokim potencjale, modelami kompetencyjnymi, employer brandingu, procesami rekrutacji). Wdrożyłam takie narzędzia jak:  development center, ocenę 360, w tym innowacyjne podejście wykorzystujące pogłębione wywiady jako bazę do zbierania informacji, mentoring i coaching, w tym coaching kompetencyjny – autorskie rozwiązanie dostosowane do potrzeb organizacji, autorskie programy rozwojowe, wspierające zmianę organizacyjną lub realizację celów biznesowych.

Ostatnio moje naukowe zainteresowania skupiają się wokół twórczości, kreatywności i innowacyjności, a szczególnie warunków wspierających innowacyjność pracowników. Tworzę narzędzie badające podstawy menedżerskie wspierające innowacyjność pracowników. O wynikach mojej pracy będę informowała Was na bieżąco.

Zatem…. Do zobaczenia wkrótce…

Young plant

Young plant

Dodaj komentarz